Rožinio malda

Rožinio kalbėjimo tvarka

Maldos, kurias naudojame kalbėdami rožinį.

Kryžiaus ženklas

Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ.

 

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją;
ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį,  kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos,kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.
Amen.

Tėve Mūsų

 

Tėve Mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje taip ir žemėje.

Kasdieninės mūsų duonos
duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
Amen.

Daugiau maldų rasite čia: