Metodinė medžiaga

Švč.Trejybė – Vienas Dievas

Trinity

Švč.Trejybė – Vienas Dievas

Father sont and holy spirit

TĖVAS, SŪNUS ir ŠVENTOJI DVASIA

Rožinukų teminis planas

 

Nr. Mėnuo Programos dalis Tema Priedas Papildoma medžiaga katechetui Pastabos
Spalis Įvadas Kas yra malda? Nr. 1
Spalis Einu Marijos pėdomis (Marijos vieta mano gyvenime) Nr. 2, 3 Marijos vieta išganymo istorijoje.  Malda “Sveika Marija”.
Spalis Moku atpažinti laiko ženklus Marijos simbolių, monogramų analizė.
Lapkritis Mano rožinio malda 1 – medžiaga apie rožinio maldą Pokalbis apie Rožinį ir bendro grupės rožinio gaminimas
Lapkritis Džiaugsmo slėpiniai Džiaugiuosi kartu su Mergele Marija 2 – įžanginiams pokalbiams apie slėpinius Įvadas į Džiaugsmo slėpinius. Raktiniai žodžiai ir simboliai, išreikšti liturginiais gestais, vedantys į pažintį su Džiaugsmo slėpiniais
Lapkritis Džiaugsmo slėpinių kontekstas Nr.4, 5 3 – rožinio slėpinių kontekstas Kada ir kur vyko Rožinio maldoje apmąstomi įvykiai?
Lapkritis Džiaugsmo slėpiniai Šv. Rašte 4 – Šv. Rašto tekstai Šv. Rašto citatų analizė
Gruodis Apie Džiaugsmo slėpinius jau žinau… 5-7 užsiėmimų apibendrinimas
Gruodis Iškilminga Rožinio malda Džiaugsmo šokis I Iškilmingas I-osios Rožinio dalies kalbėjimas savo „Rožinukų“ grupelėje. Džiaugsmo šventė.
Gruodis Kalėdinis susitikimas
Sausis Šviesos slėpiniai Viešpaties Šviesa mus lydi Nr. 6, 7 2 – įžanginiams pokalbiams apie slėpinius Įvadas į Šviesos slėpinius. Raktiniai žodžiai ir simboliai, išreikšti spalvomis ir per ikonas, vedantys į pažintį su Šviesos slėpiniais
Sausis Šviesos slėpinių kontekstas Nr. 8, 9, 10,

Džiaugsmo šokis II

3 – rožinio slėpinių kontekstas Žydų papročiai (vestuvės, krikštas, Pascha)
Sausis Šviesos slėpiniai Šv. Rašte 4 – Šv. Rašto tekstai Šv. Rašto citatų analizė
Vasaris Apie Šviesos slėpinius jau žinau… 5 – patarimai tėvų katechezei 11-13 užsiėmimų apibendrinimas
Vasaris Rožinio malda grupelėje kartu su tėvais. Šventė Iškilmingas II-osios Rožinio dalies kalbėjimas su tėvais savo „Rožinukų“ grupelėje.
Vasaris Kančios slėpiniai Jėzus mus veda į pergalę prieš mirtį 2 – įžanginiams pokalbiams apie slėpinius Įvadas į Kančios slėpinius. Raktiniai žodžiai ir simboliai, išreikšti būsenomis ir per daiktus, vedantys į pažintį su Kančios slėpiniais.
Vasaris Kančios slėpinių kontekstas 3 – rožinio slėpinių kontekstas Kuo Jėzus buvo kaltinamas? Kodėl jam buvo paskirta būtent tokia bausmė? Ką ji reiškia?
Kovas Kančios slėpiniai Šv. Rašte 4 – Šv. Rašto tekstai Šv. Rašto citatų analizė
Kovas Apie Kančios slėpinius jau žinau… 18-19 užsiėmimų apibendrinimas
Kovas Rožinio malda su parapijos bendruomene Iškilmingas III-osios Rožinio dalies kalbėjimas parapijos bendruomenėje
Balandis Velykinis susitikimas arba soc. veikla parapijoje
Balandis Garbės slėpiniai Dievas nugalėjo visas kliūtis, kad grąžintų mus namo Nr. 11,

Muzika Garbės slėpiniams

2 – įžanginiams pokalbiams apie slėpinius Įvadas į Garbės slėpinius. Raktiniai žodžiai ir simboliai, išreikšti per gamtos reiškinius ir muziką, vedantys į pažintį su Šviesos slėpiniais
Balandis Garbės slėpinių kontekstas. 3 – rožinio slėpinių kontekstas Prisikėlimo šventė ir Sekmadienis (pirma savaitės diena)
Gegužė Garbės slėpiniai Šv. Rašte. 4 – Šv. Rašto tekstai Šv. Rašto citatų analizė
Gegužė Apie Garbės slėpinius jau žinau… 22-24 užsiėmimų apibendrinimas
Gegužė Šventė. Rožinio malda parapijos bendruomenėje. Iškilmingas IV-osios Rožinio dalies kalbėjimas Sekmadienį, po kurio pašventinami ir teikiami asmeniniai rožiniai
Gegužė Išvyka į Švč. M. Marijos šventovę