Susitikimai

 

 

               Gavėnios susitikime kapelionas kunigas Viktoras Kudriašovas palaimina rankų uždėjimu jaunuosius Rožinukus ir

                Gyvojo Rožinio maldos draugijos narius dar karščiau uždegant Dievo dovaną, esančią mumyse, mūsų širdyse.