Katechezės

Kunigas Darius Marcinkevičius. Viešpatie matai, kokį ženklą, kokią garbę Tu davei. Dėkingas esu, kad šiais metais turim galimybę susiburti kartu su Gyvojo Rožinio maldininkais į Švento Rašto grupelę Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijoje kiekvieną sekmadienį 15.00 val. ir turėti bendrystę, kurioje mes gilinamės į Dievo Žodį, atsiliepdami...

KĄ DIEVAS KALBA MAN?           Manau, kad šiandien dienai svarbu klausti savęs, kuo ypatingas šių metų Gavėnios, Velykų laikas? Atrodytų lyg Dievas duoda išbandymą, kurį mes galime pavadinti pandemija, COVID-19 liga. Būti visiškai abejingam arba tiesiog sakyti, kad nieko čia nenutiko… viskas vyksta...